Impresum

Zagorje adventure d.o.o.
Grdenci 59 a
49210 Zabok

E-mail: info@zagorje-adventure.hr
Telefon: 099/6531376

OIB: 45198783549

MBS: 081119495

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti.

Članovi Uprave: Željko Kovač, direktor.